Grunto gręžimas

Mūsų grunto gręžimo technikaGrunto gręžimas – vienas iš populiariausių geologinių tyrimo metodų, kuris, kartu su kitais lauko tyrimo bandymais, suteikia reikiamą informaciją apie gruntą ir požeminius vandenis. Grunto gręžimo būdo (sraigtinis, kalamasis, koloninis) pasirinkimą sąlygoja atliekamų tyrimų geotechninė kategorija, tyrimo tikslas, grunto rūšis, grunto mėginio kokybė, būsimo statinio paskirtis, gręžinio gylis bei kiti kriterijai.

Grunto gręžimo metodo privalumai:

  • susipažįstama su grunto sudėtimi, struktūra, kilme;
  • įvertinamos grunto slūgsojimo sąlygos ir nustatomos konkrečios sluoksnių ribos;
  • išmatuojamas požeminio vandens slūgsojimo gylis, paimti vandens mėginiai laboratoriniams tyrimams;
  • gali būti sumontuojami požeminio vandens matavimo davikliai, pjezometrai;
  • priklausomai nuo tyrimo kategorijos, tikslo, sudėtingumo ir pageidaujamų ištirti savybių, pasirinkus reikiamą gręžimo būdą, gali būti paimami suardytos ir nesuardytos sandaros grunto mėginiai laboratoriniams tyrimams.