Injekcinių inkarų (ankerių) bandymai

Injekcinių inkarų bandymaiInjekcinių inkarų bandymai – injekcinių inkarų konstrukcijos tvirtumo bei stabilumo patikrinimas prieš tolimesnius statybos darbus, panaudojant apkrovą, 1,5-1,7 karto didesnę (arba bent tokio paties dydžio) už projekte numatytą. Injekcinių inkarų bandymai gali būti atliekami su darbiniais inkarais arba specialiai įrengiami tiriamieji inkarai (statant sudėtingą konstrukciją, dėl netipiškų grunto savybių ar naujos ankeriavimo technologijos naudojimo), būtina apibrėžti reikalavimus darbiniams inkarams.

Injekciniai inkarai įrengiami siekiant užtikrinti grunto slėgio veikiamų atraminių sienų bei kitų vertikalių konstrukcijų tvirtumą bei stabilumą. Tam tikrose objekto vietose iki reikiamo gylio įgręžiamas inkaro strypas, aplink kurį esanti ertmė užpildoma cemento skiedinio injekcijos.

Injekcinių inkarų bandymas taikomas:

  • nuolatinių ir laikinų atraminių sienų bei kitų konstrukcijų parėmimui;
  • tempimo ar stūmimo jėgos perkėlimui nuo konstrukcijos į gruntą;
  • šlaitų ir pylimų stabilizacijai, apsaugai nuo nuošliaužų pavojaus.

Tinkamai įrengti injekciniai inkarai gali apaugoti nuo nelaimingų atsitikimų statybų aikštelėje, tad injekcinių inkarų bandymai atliekami laikantis visų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų bei nenusižengiant darbo atlikimo metodikai.