Polių/pamatų bandymai

Poliaus bandymasPolių/pamatų bandymai – tai metodas, kurio atlikimo metu naudojant statinę arba dinaminę apkrovas, įvertinamas grunto bei polių sistemos tarpusavio veikimas. Atliekant bandymą yra fiksuojami duomenys, apkraunama apkrova ir fiksuojamas polio poslinkis nuo pradinės padėties, taip įvertinant pastarojo laikomąją gebą.

Polių/pamatų bandymai atliekami:

  • išbandant specialiai suprojektuotus bandomuosius polius ir, remiantis gautais rezultatais, įsitikinama, ar šie atitinka konstruktorių paskaičiuotą stiprumą;
  • įvertinant naujai pastatytų pamatų/polių kokybę ir nustatant šių ribinę laikomąją gebą;
  • norint papildomai apkrauti pastatą bei įvertinant, ar seni poliai, ant kurių stovėjęs pastatas buvo nugriautas, gali būti toliau saugiai eksploatuojami.

Taikomi polių/pamatų bandymų metodai:

  • Polio bandymasPolių bandymas statine apkrova – tiesioginis bandymo metodas, suteikiantis tiksliausius polių apkrovos matavimo rezultatus. Naudojant specialiai sukonstruotą bandymo sistemą, polio galva yra veikiama gniuždančios arba tempiančios statinės jėgos. Polių bandymai statine apkrova suteikia informacijos apie ribinę polių laikomąją galią ir gali būti tiesiogiai panaudojami polių projektavimo procese (kai metodas atliekamas su bandomaisiais poliais);
  • Polių bandymas dinamine apkrova – tai polių deformacijos ir jų gramzdinimo į gruntą dinamine apkrova pagreičio matavimas. Šio metodo rezultatai, vertinant juos kartu su kitų tyrimų metu gauta informacija, gali būti naudojami polių projektavime arba šių įrengimo kokybės galutiniame įvertinime.